Dikki.nl

webdesign

Mijn naam is Arjan Uittenbroek. Ik ben sinds 2000 actief als professioneel website bouwer, zowel eenvoudige websites, als complexe gebaseerd op php en onderliggende database.

Daarnaast ben ik jarenlang werkzaam geweest binnen de ICT als applicatie-ondersteuner. Daardoor weet ik waar de behoeftes liggen bij het gebruik van de interface, en die kan ik ook goed overbrengen aan gebruikers. Door mijn universitaire alfa achtergrond ben ik goed in staat ingewikkelde ICT concepten voor buitenstaanders uit te leggen. Dat zet ik vervolgens om in heldere, goed werkende webapplicaties. 

Competenties

Besturingssystemen: Windows, Mac OS X, Linux (Mandrake, CentOS)

Officeapplicaties: MS Office, MS Access

DTP en grafisch: PageMaker, InDesign, Photoshop

Ontwikkeltalen: JavaScript, PHP, Ingres, MySQL, Caché objectscript

Frameworks: Caché en Ensemble, Joomla, Typo3